neděle 28. února 2021 Lumír

POLITICKÁ KORIDA: Pomáhá město Plzeň dostatečně občanům, firmám a organizacím, které zasáhl nouzový stav?

Desítky milionů korun uvolnilo také ve druhé vlně koronavirové krize město Plzeň na podporu svých občanů, místních firem a organizací vzhledem k přetrvávajícímu vyhlášenému nouzovému stavu. Představitelů politických stran z plzeňského městského zastupitelstva jsme se zeptali na to, zda je tato pomoc a podpora ze strany města účinná a dostačující.

Otázka: Jak hodnotíte opatření města, které má zmírnit negativní dopad nouzového stavu na živnostníky, občany, městské i kulturní organizace a další subjekty?

David Šlouf (ODS)

Jarní vlna koronavirové krize byla již plně kompenzována, celkové náklady pro město Plzeň byly 170 milionů korun Jednalo se o městské příspěvkové organizace, sportovní kluby, kulturní organizace, poskytovatele sociálních služeb, nájemce nebytových prostor. Dále byly posunuty splatnosti faktur u plateb za nájem pozemků, eventuálně sepsány splátkové kalendáře. Cílem všech kompenzací bylo pomoci lidem, subjektům a organizacím, aby přečkali tuto nelehkou situaci a mohli pokračovat i nadále ve svých činnostech. V současné době připravujeme druhou vlnu koronavirové pomoci, za období říjen-prosinec 2020, kde v podstatě bude pomoc ze strany města Plzně obdobná jako při první vlně, ale rozšířená o podnikatele v cestovním ruchu. Za rok 2020 jim bude refundován poplatek z místního pobytu a v roce 2021 nebude vůbec nárokován, v souhrnné částce cca 10 milionů korun. Předpokládáme, že bude realizována ještě třetí etapa městské koronavirové pomoci, konkrétně za rok 2021, ve vazbě na kompenzace vypsané vládou ČR.

Roman Zarzycký (ANO)

Opatření hodnotím jako dobré a efektivní řešení nastalé situace, které koresponduje s maximální možnou vstřícnosti s ohledem na rozpočet města Plzně. Snažíme se aktivně navázat na celostátní podporu jak v oblasti sociální, podpoře podnikání, tak v oblasti napr. volnočasové a sportovní. Bezprostředně z terénu mám veskrze pozitivní reakce, že městem poskytovaná podpora je vítaná a systémově doplňuje pomoc od Vlády ČR jednotlivým sektorům. Věřím, že pandemie bude již brzy zdárně překonána a všem organizacím, spolkům i podnikatelům se podaří znovu nastartovat svoje aktivity, výkony i ekonomickou stabilitu a rozvoj.

Stanislav Šec (KDU-ČSL)  

Dle KDU-ČSL město Plzeň přes velmi omezené finanční možnosti loňského roku město Plzeň pomohlo občanům města odložením splátek nájemného, nebo částečným odpuštěním, prominutím některých místních poplatků či přímou finanční pomocí v řadě odvětví, např, příspěvkovým organizacím, kultuře, sportu, neziskovému sektoru. Stejně tak město zajistilo ochranné pomůcky, desinfekci, spoluorganizovalo dobrovolnickou pomoc. Jistě by pomoc města Plzně byla vyšší, kdyby vládní rozhodnutí razantně nesnížila jeho příjmy. Je potřeba si uvědomit, že vláda vydala nařízení, která omezila občany a připravila je o velkou část příjmů. Vláda tedy musí nést hlavní břímě kompenzace. Ostatně tak je to v jiných státech, které přikročily k razantním restrikcím. Naše vláda se chová macešsky k těm co jí dlouhá léta živili. Na jedné straně sice částečně kompenzuje propady příjmů, ale na úkor obcí a měst. Na druhé straně očekává že města a kraje část udělají za vládu.

Pavel Bosák (Piráti) 

V tom, že je nutné pomoci živnostníkům a podnikatelům v našem městě jsme jako opozice zajedno s vedením města. A myslím, že naši zástupci v komisích a výborech byli součástí rozhodnutí, která vedla k rychlé reakci. Zejména úlevy z nájemného pro restaurace a další provozovny jsme prosazovali od samého začátku nouzového stavu. Jsou ovšem situace, kde si myslíme, že velkorysost města je až přehnaná. Například nesouhlasíme, aby se všem developerům automaticky  o rok? posunuly termíny ve smlouvách, do kdy musí  například požádat o stavební povolení nebo o kolaudaci. Nevidíme k úlevám důvod, protože během nouzového stavu byly úřady otevřené a na stavbách se pracovalo. Vrcholem nevkusu ovšem podle nás bylo, když přišel návrh na slevu bilboardovým firmám ve výši 50 procent z nájemného za reklamu na fasádách domů. Jednak myslíme, že reklama fungovala i během nouzového stavu, navíc se jedná o vizuální smog, který se snažíme spíše omezovat než podporovat.

Václav Štekl (KSČM)

Nouzový stav, s kterým jsme se na jaře potýkali, dal podnět k vzniku balíčku 12 opatření tzv. Plzeňskou 12 a měl zmírnit negativní dopad nouzového stavu na občany, živnostníky, sportovní a kulturní organizace a pomoci příspěvkovým organizacím a neziskovému sektoru poskytujícímu sociální služby. Díky druhé vlně koronavirové pandemie jsme od 5. října 2020 opět v nouzovém stavu a již po dobu 4 měsíců jsou pro nás jedinou změnou stupně opatření. Na konci roku jsme nezaznamenali ze strany města aktualizaci Plzeňské 12. Uvědomujeme si, že možnosti města jsou omezené a větší podíl na peněžní pomoci by měl jít ze strany státu. Rozhodně nevnímáme jako pomoc občanům zvýšení tepla, byť o čtyři procenta, kterou si schválila koalice s účinností od 1. 1. 2021. Je otázkou, zda ze strany koalice byly učiněny dostatečné kroky k zachování rozpočtové stability města v realizacích některých investičních projektů. V tuto chvíli je nutné myslet na to, že nevíme, jak se bude vyvíjet situace dále v roce 2021.

Michal Vozobule (TOP 09)

Celé opatření reagující na pandemii nemoci Covid-19 tzv. Plzeňská dvanáctka je vyvážený systém možné pomoci ze strany města. Nájemníci v nebytových prostorech města, městských bytech, kulturní, sportovní a sociální organizace a mnozí další měli a budou mít možnost v této souvislosti požádat o slevy z nájemného, odložení plateb nebo o dotační prostředky. Město dále sanovalo propady příjmů, případně zvýšené náklady městských organizací, např. Městský ústav sociálních služeb, divadlo, ZOO apod.

Odpovědi jsou řazeny podle data a času doručení do redakce. V předem stanoveném termínu neodpověděl pouze zastupitelský klub ČSSD. Jinak odpověděli představitelé všech politických stran zastoupených v plzeňském městském zastupitelstvu.  

Hodnocení článku je 60 %. Ohodnoť článek i Ty!

Štítky politická korida, Plzeň, politika, nouzový stav, pomoc města

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.