Počasí dnes19 °C, zítra22 °C
Sobota 25. května 2024  |  Svátek má Viola
Bez reklam

Agenturní „fénixové“: nesmrtelný byznys s Ukrajinci, který vzdoruje českým úřadům

Za poslední dvě dekády řídila Oksana Poleščuk několik agentur, jež dostaly milionové pokuty kvůli nedodržení zákona o agenturním zaměstnávání. Navzdory tomu v branži dodnes působí a zprostředkovává práci ukrajinským uprchlíkům. Redakce investigace.cz prozkoumala schéma, které jí pomohlo se na českém pracovním trhu udržet. I druhý text ze série článků věnovaných agenturnímu prostředí vznikl v rámci celoevropského projektu War and Labour, jenž se zabývá pracovním vykořisťováním ukrajinských uprchlíků v jednotlivých evropských zemích.

Text byl původně publikován na portále investigace.cz, který provozuje České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s.

Jméno Oksana Poleščuk, za svobodna Oksana Gluško, případně Oksana Gorobec z jejího prvního manželství, je v prostředí plzeňských agentur známé. Zprostředkovávání práce se podnikatelka ukrajinského původu věnuje už více než 15 let. První agenturu, Almax Work, založila v roce 2007. Následovaly Almax Work-Group, pak Almax Work-Holding, od roku 2018 Pokrov International a od předminulého roku Pokrov Czechinvest.

„Stačilo zmínit jméno Almax, Pokrov nebo Poleščuk a firmy hned věděly, v negativním slova smyslu, o koho jde, což pověsti při navazování nových spoluprací neprospívalo,“ tvrdí bývalý zaměstnanec Pokrovu Artur Strilenko, který měl na starosti vyhledávání partnerství s novými firmami, jež by měly zájem o pracovní sílu.

Heslem agentury Pokrov International je „Důvěra v práci“ Zdroj: Facebook Pokrov International

„Nemusíte sem chodit, ani zítra tady nikdo nebude“

O majitelích citovaných agentur, tedy o manželích Poleščukových, nejsou k nalezení žádné veřejně dostupné informace. Kontaktovat je se ukázalo jako velká výzva. Po zaslání mailu, který zůstal nezodpovězen, se reportéři investigace.cz vydali na pražskou Florenc, kde sídlí několik firem patřících Poleščukovým. Vyšlo však najevo, že daná adresa je takzvané virtuální sídlo několika stovek firem. „Nemusíte sem chodit ani zítra, tady nikdo nebude,“ sdělila nám uklízečka.

Později se asistentka ředitelky Poleščuk s naší redakcí přece jen spojila. Z rozhovoru vyplynulo, že Oksana Poleščuk většinou pobývá mimo Českou republiku a není ochotná komunikovat prostřednictvím telefonu či videohovoru. Schůzku, která byla domluvena měsíc předem, zrušila několik dní před jejím konáním. Písemné vyjádření k otázkám investigace.cz její společnost do data vydání tohoto textu neposlala.

Naopak jsme zjistili, že Daniil Poleščuk je občanem Ruské federace a v Česku žil od roku 2015. V roce 2019 však ministerstvo vnitra zamítlo jeho žádost o prodloužení dlouhodobého pobytu. Poleščuk se odvolal a jako důvod uvedl, že pokud žádosti nebude vyhověno, jeho rodina přijde o část příjmu. Úřadu rovněž sdělil, že jeho podnikatelská činnost utrpí újmu, protože řízení na dálku není dlouhodobě reálné. Podle informací z několika zdrojů se manželé Poleščukovi dlouhodobě zdržují v Srbsku, což potvrzuje i zápis z jednání členské schůze Almax Work-Group z konce minulého roku, jenž byl pořízen v Bělehradě.

Nesmrtelná agentura

Historie působení plzeňských agentur pod vedením Oksany Poleščuk a později i jejího chotě Daniila sahá do druhé půlky nultých let. V roce 2007 jako první vznikla Almax Work a Oksana ji řídila ještě pod jménem Gorobec. Z veřejně dostupných dokumentů je zřejmé, že se firma tenkrát dopouštěla zastřeného zprostředkování práce, například přidělovala dělníky do závodů bez řádné smlouvy.

Když v roce 2014 došlo ve výrobní hale českobudějovické slévárny SCB Foundry k výbuchu plynu, způsobenému nedbalostí zaměstnance Almax Work, slévárna podle spisu odmítla převzít zodpovědnost za poškozené zdraví dělníka a uhradit plnou částku za jeho léčení. Bránila se tím, že s agenturou uzavřela smlouvu o díle a byla tak pouze „objednatelem ve vztahu k družstvu jako zhotoviteli a pracoviště, na kterém prováděl práci poškozený a kde došlo k úrazu, bylo v užívání družstva, které se zavázalo provádět na své náklady obvyklou údržbu pracoviště včetně příslušenství a součástí“.

Jedna z kanceláří agentury Pokrov v Plzni. Zdroj: Facebook Pokrov International

V té době už Poleščuk, tehdy stále ještě Gorobec, působila jako předsedkyně představenstva dalšího družstva – Almax Work-Group. Podle záznamu českého obchodního rejstříku měla firma povolení k zprostředkovávání zaměstnání jen v letech 2014 až 2016. V roce 2017 jí proto Inspekce práce uložila pokutu ve výši 190 000 korun za zastřené zprostředkování práce, neboť obstarala zaměstnání bez potřebného povolení. 

Zastřené agentury práce

Zastřené zprostředkovatelny práce sice navenek vystupují jako „agentury práce“, přesto jimi nejsou a k této činnosti nemají povolení. Často se jedná o živnostenské subjekty nebo právnické subjekty, které zprostředkování zastírají obchodními smlouvami s odběrateli pracovní síly. Cílem takového jednání je zejména snaha vyhnout se dodržování zákonných podmínek pro zprostředkovávání, především zajištění srovnatelných mzdových a pracovních podmínek pro přidělené zaměstnance. Umožňuje se tak výkon nelegální práce, a to jak občanům ČR či EU, tak zvláště cizincům z dalších zemí.

V případě cizinců se jedná o případy výkonu práce neodpovídající vydaným povolením k zaměstnání nebo zaměstnanecké kartě. Nejčastěji jde o rozpor s místem výkonu práce či druhem pracovní činnosti, pro které bylo toto oprávnění vydáno, neboť v okamžiku vyřizování takového oprávnění zastřené agentury práce často neznají skutečné místo výkonu práce cizince. V roce 2023 provedl SÚIP (Státní úřad inspekce práce) celkem 420 kontrol zaměřených na oblast zastřeného zprostředkovávání zaměstnání a téměř v každém druhém případě bylo odhaleno zastřené zaměstnávání. 

Když ale firma Almax Work-Group tuto pokutu dostala, existovala již nová agentura Almax Work-Holding, která vznikla v roce 2014 a povolení k zprostředkovávání zaměstnání získala k březnu 2015.

Podle zjištění Inspektorátu práce měla Almax Work-Holding v roce 2017 nelegálně přidělit zaměstnance českému výrobci CNC strojů Weiler Holoubkov. Almax tenkrát tvrdil, že vyslal své zaměstnance „na pracovní cestu“ do továrny Weiler, přičemž pobyt dělníků „na cestách“ měl v součtu trvat několik měsíců. Z údajů na webu firmy Pokrov International i z pracovních nabídek na sociálních sítích mimochodem vyplývá, že firma Weiler s následnicí Almaxu, agenturou Pokrov, nadále spolupracuje. K dotazům redakce ohledně této spolupráce se firma nevyjádřila.

Pokuty za odchod ve výši měsíční mzdy. Výpovědi bývalých zaměstnanců odhalují nekalé praktiky pracovních agentur vůči ukrajinským pracovníkům

Podle oficiálních statistik získal každý třetí zaměstnaný ukrajinský uprchlík v Česku své místo prostřednictvím pracovní agentury. Redakce investigace.cz se na toto prostředí zaměřila a díky výpovědím několika bývalých zaměstnanců popsala podivné...

 

Z informací mluvčího Inspektorátu práce je zřejmé, že firma Almax Work-Holding byla jen od roku 2020 podrobena osmi kontrolám a následně jí byly uloženy tři pokuty v celkové výši téměř 2,5 milionu korun, a to kvůli umožnění výkonu nelegální práce. V září 2022 pak firma přišla o agenturní povolení.

Výše popsaný scénář se však opakoval, neboť v době, kdy byly pokuty uloženy, měla již rodina Poleščukova na agenturní zaměstnávání novou firmu – Pokrov International, a. s. Ta vznikla v roce 2018 a povolení ke zprostředkovávání práce má dodnes. Opakovala se ovšem i pochybná praxe s dělníky na cestách. 

V létě 2020 totiž Inspekce práce zadržela agenturního zaměstnance Pokrov International a Almax Work-Holding ve výrobní hale zlínské společnosti Lignis, s. r. o. Pracovník sice vlastnil zaměstnaneckou kartu i pracovní povolení, měl však pracovat jako slévač ve zcela odlišné firmě. Agentura se věc snažila vysvětlit tím, že její zaměstnanec má cestovní příkaz. Ten se ovšem vztahuje na situace, kdy zaměstnavatel posílá zaměstnance na služební cestu, a neplatí v případě, kdy zaměstnavatel pracovníky najímá skrze agenturu. Redakci se zatím nepodařilo zjistit, zda byla uložena pokuta.

Podle údajů Inspekce práce má agentura Pokrov International na svém kontě jen jednu pokutu, ale za jiný přestupek. „Ve výši 5 000 korun za nedodání oznámení o změně identifikačních údajů agentury práce ve stanoveném termínu,“ upřesnil mluvčí Inspekce. 

Schéma „fénix“ zajišťuje kontinuitu náboru pracovníků v okamžiku, kdy jedna z agentur přijde o agenturní povolení Zdroj: investigace.cz

Pokud by i agentura Pokrov International přišla o platné povolení, manželům Poleščukovým stále zůstává další firma, Pokrov Czechinvest s. r. o., jež vznikla na podzim roku 2022 a agenturní povolení získala loni na jaře. Bývalí zaměstnanci Pokrov International nazývají tuto posloupnost firem Poleščukových „fénix“, a to podle bájného ptáka, který se dokáže zrodit ze svého popela – zatímco jedna agentura přestává působit, další povstává z jejích trosek.

Informace o udělení a případném odebrání povolení ke zprostředkovávání práce jednotlivým agenturám manželů Poleščukových čerpala redakce z vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), Českého úřadu inspekce práce a veřejně dostupné databáze agentur práce na stránkách úřadu práce. Tyto informace jsou ovšem odlišné od těch, jež jsou uvedené v obchodním rejstříku. Tam například stojí, že Almax Work má platné agenturní povolení od roku 2007 dodnes, v databázi agentur ale chybí. Podobně v databázi chybí i Almax Work-Holding: podle slov mluvčího MPSV Jakuba Augusty tato agentura přišla o povolení v roce 2022, v obchodním rejstříku se lze však opět dočíst, že má toto povolení platné dodnes. Redakce požádala ministerstvo o vysvětlení těchto nesrovnalostí, tiskové oddělení nás však odkázalo na žádost o informace na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Tu redakce podala, do vydání článku ale neobdržela odpověď. 

Poradí si s „fénixem“ nový zákon?

Novela zákona o zaměstnanosti, která platí od prvního ledna letošního roku a mimo jiné upravuje podmínky získání povolení pro agenturní zprostředkovávání práce, má za cíl zabránit vzniku podobných „fénixů“. Novou podmínkou pro udělení povolení je spolehlivost žádající osoby, odpovědného zástupce žádající právnické osoby a osoby, která je členem statutárního orgánu. Tyto osoby nesmí být v posledních třech letech postiženy pokutou za přestupek, jenž by představoval důvod pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání. Zda bude novela zpětně uplatněná i na statutární orgány agentury Pokrov, se redakci nepodařilo zjistit. 

Mezi další podmínky, jež musí zástupce agentury splňovat, patří nedávná odborná praxe garanta agentury, bezúhonnost a trvalé bydliště na území České republiky. Garant musí být navíc zaměstnán v agentuře v rozsahu nejméně dvaceti hodin týdně. „Toto nové opatření má za cíl postihovat již při potenciálním vstupu účelově založených subjektů na pracovní trh. V současnosti jsou vydávána první rozhodnutí, na jejichž základě dochází k zamítnutí žádosti o povolení ke zprostředkovávání zaměstnání z důvodů uvedených v novém paragrafu,“ upřesňuje Jaroslav Stádník z MPSV.

Podle osob, které se na trhu českého agenturního zaměstnávání pohybují, si však majitelé problematických pracovních agentur najdou způsob, jak nový zákon obcházet. „Už se mi ozvalo několik lidí, kteří byli údajně požádáni, aby vystupovali jako garanti agentur,“ sděluje Gabriela Hrbáčková, šéfka agentury Hofmann Personal Česká republika, jež se dlouhodobě zasazuje o dodržování pracovních práv zahraničních pracovníků i o tvrdší tresty za zastřené zprostředkovávání práce. 

Ukázka webu, který nabízí pomoc se zajištěním garanta pracovní agentury Zdroj: investigace.cz

Pro agenturu, jako je ta její, se jedná o konkurenty, kteří nedodržují pravidla hry, a proto často vyhrávají. „Tyto agentury dokážou poskytnout firmám extrémně levnou pracovní sílu, protože za ně řádně neplatí odvody, šidí je na mzdách, neplatí přesčasy a vymýšlejí nesmyslné pokuty. S takto nízkými cenami nedokážeme soutěžit,“ vysvětluje Hrbáčková.

Redakci investigace.cz se podařilo identifikovat celou řadu firem, jež poskytují pomoc se získáním odborného zástupce pro pracovní agenturu nebo nabízejí hotové agentury práce k prodeji. Redaktorka investigace.cz kontaktovala jednu z firem, která prodává ready-made společnosti včetně pracovních agentur, a představila se jako zájemkyně o koupi takové agentury. Na českém trhu působí tato společnost přes dvacet let a její ředitel, s nímž redaktorka hovořila, je zároveň členem české Asociace pracovních agentur. Na dotaz, zda by nebyl problém s tím, že budoucí majitel firmy zrovna přišel o licenci k zprostředkovávání práce kvůli umožnění nelegálního zaměstnávání cizinců, odpověděl, že ne. „Stačí, když nebude statutárním orgánem, například jednatelem nebo zástupcem, společníky ministerstvo většinou neřeší,“ řekl. Hotová pracovní agentura, což je varianta, kterou ředitel v daném případě doporučil, by zájemce vyšla na 350 tisíc korun.

Odbornice na migraci a ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová se mimo tyto problémy domnívá, že nový zákon nebude mít velký dopad ani na takzvané „zastřené“ agentury, protože ty o získání licence vůbec neuvažují a svou obchodní činnost zastírají prostřednictvím smluv o díle. Mluvčí Inspekce práce Richard Kolibač potvrzuje, že jde o zapeklitý problém. „Jednotlivé články v řetězci se zříkají odpovědnosti za zaměstnance a nejčastěji se odkazují na uzavřené obchodní smlouvy a tvrdí, že poptávají či nabízejí realizaci díla, nikoli pracovní sílu. Situaci komplikuje i fakt, že častokrát ani samotní zaměstnanci (obvykle cizinci) nejsou schopni identifikovat svého zaměstnavatele, ale znají pouze jméno osoby, která jim práci doporučila nebo jim vyplácí mzdu či práci přiděluje,“ popisuje situaci mluvčí.

Jako velkou výzvu pak vnímá rozpojení řetězce zprostředkovatelů pracovní síly. „Kontroly zastřeného zprostředkování zaměstnání patří svou náročností a obtížností mezi ty nejkomplikovanější. I přes zákonem stanovenou součinnost jsou orgány inspekce práce často konfrontovány s velkou mírou nespolupráce kontrolovaných subjektů. V takových případech nedochází ani pod hrozbou možné sankce za nesoučinnost ke změně přístupu kontrolovaných subjektů či jejich zaměstnanců,“ podotýká Kolibač.

Klienti mlčí

Podle ředitelky Gabriely Hrbáčkové z Hofmann Personal je zásadní přenést co největší odpovědnost za porušování pracovních práv zaměstnanců na samotné koncové uživatele pracovní síly, tedy firmy, pro něž pracují. Ředitelka je přesvědčená, že problém podvodných agentur vyřeší právě mediální, společenský a legislativní tlak na firmy. „Letošní novela zvýšila lhůtu, během níž se finanční závazky agentury v důsledku pokut, nezaplacených odvodů nebo daní dají převést na uživatele pracovní síly z dosavadních tří na dvanáct měsíců. Navíc koncový zaměstnavatel může nově přijít o živnostenské povolení na dva roky,“ doplňuje Hrbáčková.

Redakce investigace.cz oslovila několik klientů pracovní agentury Pokrov International s dotazem, zda je dlouhodobé potíže majitelů této agentury a předtím i Almax Work-Holding s dodržováním zákoníku práce neodrazují od vzájemné spolupráce. Například mezinárodní síť pekáren La Lorraine Bakery Group na podzim minulého roku informoval Jaroslav Čepa z lidskoprávní organizaci Cizinec není otrok, že se na něj ohledně tohoto problému obrátilo několik zaměstnanců firmy Pokrov International. 

„Oslovili jsme zaměstnance agentury Pokrov International, kteří u nás pracují, a nikdo z nich chování, které popisujete, nepotvrdil,“ odpověděl na Čepův dopis Ladislav Žák, personální ředitel české a slovenské pobočky pekáren.

Redakce investigace.cz se ředitele Žáka rovněž ptala, zda si je pekárenská společnost vědoma porušování práv zaměstnanců agentury Pokrov i toho, že podobná firma, Almax Work-Holding, vedená stejnými majiteli, o svou licenci přišla. „Společnost Pokrov International, a. s., byla prověřena naším monitorovacím systémem a od počátečního prověření jsme nebyli v žádném okamžiku upozorněni na jakékoli porušení předpisů,“ konstatoval Žák a upozornil, že pekárna spolupracovala s agenturou Pokrov, nikoli s Almax Work-Holdingem. Na námitku naší redakce, že práce v kladenské pekárně inzerovala právě firma Almax, a to v době, kdy o licenci přišla, Ladislav Žák odpověděl, že jeho společnost o tom neměla informace.

Jedním z dlouhodobých odběratelů ukrajinských pracovníků od Almaxu a později Pokrovu je japonský výrobce klimatizací Daikin. Česká pobočka Daikin ani jejich centrála pro Střední Evropu ale na dotazy naší redakce neodpověděly. Agentura Pokrov International v minulosti dodávala své pracovníky i do dvou vytunelovaných sléváren, o nichž jsme již dříve informovali – slévárně Plzeň Steel a ČKD Kutná Hora.

Firma Pokrov International dodnes působí na trhu a ke dni 27. března tohoto roku má zveřejněných třináct pracovních nabídek na českém úřadu práce. Pracovní nabídky agentury se i nadále objevují v prostředí sociálních sítí a skupin v chatovací aplikaci Viber. Firma také otevřela novou kancelář na plzeňském autobusovém nádraží.

Na jaře minulého roku získala licenci pro zprostředkovávání práce další firma manželů Poleščukových, Pokrov CzechInvest. Jako její zástupce je na webu úřadu práce uveden Marek Anderle. Podle mluvčího Krajského vojenského velitelství v Plzni se jedná o bývalého zástupce KVV v Plzni. Ani Anderleho se redakci nepodařilo kontaktovat. V průběhu psaní tohoto textu se ve firmě Pokrov CzechInvest její zástupce ale změnil – novým garantem se stal Leonid Gluško, otec Oksany Poleščuk.

Vznik tohoto textu byl podpořen International Women’s Media Foundation.

Hodnocení článku je 94 %. Ohodnoť článek i Ty!

Autoři | Foto Autorka úvodní grafiky: Lenka Matoušková | Zdroj investigace.cz

Štítky investigace.cz, pracovni agentury, zaměstnávání cizinců, Ukrajinci, Pokrov International, War and Labour

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Agenturní „fénixové“: nesmrtelný byznys s Ukrajinci, který vzdoruje českým úřadům  |  Zprávy  |  Plzeňská Drbna - zprávy z Plzně a okolí

Můj profil Bez reklam

Přihlášení uživatele

Uložené články mohou používat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se pomocí GoogleZaložením účtu souhlasím s obchodními podmínkami, etickým
kodexem
a rozumím zpracování osobních údajů dle poučení.

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.